Solenergilösningar till fastigheter i hela Norden

Kontaktuppgifter

Solpanelssystem och andra former av förnybar energi är en ökande del av vår affärsverksamhet i Nordic Electro Power. Vi planerar, upphandlar och installerar solpanelssystem samt andra former av förnybara energilösningar för kostnadsmedvetna kunder som vill utnyttja nya energikällor.

Kontakta oss för mer information!

Nyckelfärdig leverans

Från oss kan ni få ett solpanelssystem som en nyckelfärdig totalentreprenad innehållande beräkning, planering, installation och ibruktagande av helhetssystem enligt era behov. Vi kan även utföra olika typer av underleverensarbeten för solpanelssystem eller övriga förnybara energikällor.

BE OM OFFERT