Installationer för el- och nätbolag i hela Norden

Kontaktuppgifter

Nordic Electro Power gör installationer som underleveransarbeten för flera olika el- och nätbolag. Tack vare vår mångsidiga erfarenhet kan vi erbjuda flexibla och kunniga experttjänster enligt kundernas varierande behov. Till våra tjänster hör installationer av kraftcentralers mellanspänningsställverk och jordfelsutrustningar. Utöver installationer gör vi också saneringar och kopplingsboxar.