Nordic Electro Power Oy

KOKO SUOMEN KATTAVAA SÄHKÖPALVELUA

Installationer för elbolag och kopplingsboxar för hela Finland

Kontaktuppgifter

Nordic Electro Power gör installationer som underleveransarbeten för flera olika elbolag. Tack vare vår mångsidiga erfarenhet kan vi uppfylla elbolags skiftande behov. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Finland. Till våra tjänster hör installationer av kraftcentralers mellanspänningsställverk och jordfelsutrustningar. Utöver installationer utför vi olika saneringar och kopplingsboxar.

Vårt företag har S1-elinstallationsrättigheter, alltså en kvalifikation att utföra alla elarbeten. Be om offert eller fråga mer!