Nordic Electro Power Oy

KOKO SUOMEN KATTAVAA SÄHKÖPALVELUA

Industriella elarbeten i hela Finland

Kontaktuppgifter

Industriella elarbeten är en central del av våra uppgifter i Nordic Electro Power Oy. Vi gör olika elarbeten för industriellt bruk på ett flexibelt och sakkunnigt sätt. Vi har flera kunder som är industriella storföretag, vilket betyder att vi känner de höga kraven inom branschen. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Finland. Be om offert!

Industriella eltjänster

- Ställverksinstallationer

- Elinstallationer

- Installationer av automationssystem

- Mekaniska installationer


Vid sidan om elinstallationer innehåller våra tjänster underhåll av elektrisk utrustning. Utöver enstaka underhållsarbeten upprättar vi långsiktiga underhållskontrakt med våra kunder. Regelbundet underhåll av elektrisk utrustning ökar apparaternas livslängd och säkerställer att de fungerar på ett korrekt sätt.

KONTAKTA OSS OCH BE OM OFFERT