Industriella elarbeten i hela Norden

Kontaktuppgifter

Tjänster för den Industriella sektorn hör till Nordic Electro Powers kärnkompetens och huvudsakliga tjänsteutbud. Vi gör olika elarbeten för den industriella sektorn på ett flexibelt och sakkunnigt sätt. Vi har flera kunder som är industriella storföretag, så vi är vana att arbeta enligt de höga krav och standarder som branschen kräver. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Norden.

Industriella eltjänster

- Ställverksinstallationer

- Elinstallationer

- Installationer av automationssystem

- Mekaniska installationer


Vid sidan om elinstallationer erbjuder vi underhåll av elektrisk utrustning. Utöver enstaka underhållsarbeten uppgör vi ofta långsiktiga underhållskontrakt med våra kunder. Regelbundet underhåll av elektrisk utrustning ökar apparaturens livslängd och säkerställer att allt fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Utöver installationer utför vi olika saneringar och renoveringar

KONTAKTA OSS OCH BE OM OFFERT