Nordic Electro Power Oy

KOKO SUOMEN KATTAVAA SÄHKÖPALVELUA

Eltekniklösningar för fastigheter i hela Finland

Kontaktuppgifter

Fastigheters elteknik är en betydande del av Nordic Electro Powers verksamhet. Vi utför elentreprenader av fastighetsteknik på olika nivå från underleverensarbeten till heltäckande totalentreprenader. Till helheten hör planering, installation och införande av eltekniklösningar för alla system. Våra kunder är byggherrar, byggnadsfirmor och offentlig sektor.

Kontakta oss och be om offert!