Elplanering och installationer för fastigheter i hela Norden

Kontaktuppgifter

Fastigheters elteknik är en betydande del av Nordic Electro Powers verksamhet. Vi utför elentreprenader av fastighetsteknik på olika nivåer, allt från mindre underleverensarbeten till heltäckande totalentreprenader. Till våra tjänster hör planering, installation och ibruktagande av eltekniklösningar för alla system. Våra kunder är byggherrar, byggnadsfirmor och den offentliga sektorn.