Nordic Electro Power Oy

KOKO SUOMEN KATTAVAA SÄHKÖPALVELUA

Nordic Electro Power Oy är ett full service elföretag, som erbjuder experttjänster inom elbranschen. Vi gör elektriska arbeten både åt industrin och i fastigheter. På industrisidan är vi specialiserade på högspänningsarbeten av elnät och kraftverk.

På fastighetssidan utför vi i huvudsak elektrifieringar av affärsfastigheter. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Finland. Kontakta våra experter!

ALLA KONTAKTUPPGIFTER

Aktuellt

  • 20/12/2019 - Nordic Electro Power Oy 0 Kommentarer
    Läs mer
  • 04/12/2019 - Nordic Electro Power Oy 0 Kommentarer
    Läs mer
  • 04/12/2019 - Nordic Electro Power Oy 0 Kommentarer
    Läs mer

Elentreprenader av fastigheter, högspänningsarbeten för kraftverk och elbolag

Till våra tjänster hör automatiserings- och elektrifieringslösningar för energiproduktion, -överföring, -distribution och -förbrukning. Utöver installationer utför vi olika saneringar och upprättar långsiktiga underhållskontrakt med våra kunder. Vi har flera kunder som är industriella storföretag, vilket betyder att vi känner de höga kraven inom detta område.

Vi har också utfört solpanelssystem och andra former av förnybar energi för våra kostnadsmedvetna kunder som vill utnyttja nya energikällor.

LÄS MER OM SOLELSLÖSNINGAR

Säkra och ekologiska ellösningar

YritI vårt företag arbetar trettio yrkeskunniga elinstallatörer året runt och vi har S1-elinstallationsrättigheter. I vår verksamhet satsar vi på säkerhet, ekologiska kriterier och energieffektivitet. För oss är hög arbetskvalitet en hederssak som vi under inga omständigheter vill kompromissa med. Hög kvalitet garanterar säkerhet, som vid sidan om funktionalitet är den viktigaste delen av elarbete. Bli en av våra nöjda kunder redan idag!

KONTAKTA OSS OCH BE OM OFFERT